Правила и отговорности

за добавяне на съдържание и съставяне на оферти в Оферта.бг

Отговорности на търговеца


При съставяне на оферти, всеки търговец носи следните отговорности:Насоки за съставяне на оферти


Заглавието на офертата

Заглавието на офертата трябва да съдържа само наименованието на продукта или услугата, които се предлагат. Не трябва да съдържа цени или метрични и количествени характеристики. Офертите с отстъпки имат срок на валидност, след който тяхната цена се връща обратно към регулярната пазарна стойност. Не е възможно системата автоматично да редактира заглавията на офертите и да коригира цени или други метрики в тях.

Описанието на офертата

Опитайте се да се придържате към кратки, но съдържателни описания. Напишете това, което на вас самите би ви било интересно и полезно да прочетете, без да се отегчавате. Ако се съмнявате дали трябва да включите нещо в описанието или не, по-добре го махнете.

Разделяйте съдържанието на тематично обособени и смислово свързани абзаци. Така ще направите вашата оферта по-лесна за четене.

Използвайте ключови думи, които най-добре прилягат на продукта/услугата. Гръмките слова, типични за телевизионните реклами, се възприемат от потребителите като опит изкуствено да се преувеличат качествата на продукта.

Бъдете коректни, не преувеличавайте, не подвеждайте потребителя с неистинна информация.

Снимки на офертата

Качете няколко от най-добри снимки, които имате за вашия продукт/услуга.

От снимките трябва да става ясно какво представлява продукта, как изглежда той. Ако предлагате услуги (например, салон за красота), може да качите снимки на салона, на ваши клиенти или на персонала в действие.

Не е добра идея да качвате снимки, които съдържат каквито и да е надписи. Същото важи и за снимки, които приличат на печатни брошури, имат изписани телефонни номера или други пояснения за продукта.

Вашата оферта ще бъде по-атрактивна, ако качите максимален брой изчистени снимки!

Цената на офертата

Най-важният показател на една оферта е цената. Колкото и атрактивна да изглежда една оферта, ако тя е надценена, успехът ѝ е подложен на съмнения.

Въведете реалистичната пазарна цена! Не поставяйте по-висока цена, за да изглежда намалението по-атрактивно! Имайте предвид, че всяка една оферта може да бъде докладвана за нередност от потребителите и това влияе на вашия рейтинг като търговец.